Resevillkor

Avtal/Bokning

Efter bokning skickar vi en bekräftelse till er med vald bokad resa. Om resevillkoren skiljer sig från de som anges i detta dokument bifogas de för resan gällande villkoren tillsammans med bekräftelsen. Vänligen kontrollera att allt stämmer enligt er önskan. Skulle något ej stämma vänligen kontakta oss snarast. Resan är bindande efter att resan bekräftats.

Öppet köp

Love To Travel erbjuder kostnadsfria ändringar i bokningen fram till 30 dagar innan avresa.

Betalning

Köpare ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av faktura.

Avbeställning

Love To Travel tar inte ut någon anmälningsavgift på gruppresor men oftast på del i resa då dessa görs i samarbete med någon av våra samarbetspartners, se er bokningsbekräftelse för rätt information gällande er resa.

Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före avresan ska resenären erlägga 25 % av resans pris dock lägst ev anmälningsavgift.

 Vid avbeställning senare än 15 dagar, men tidigare än 8 dagar före resan ska resenären erlägga 50 % av resans pris dock lägst ev anmälningsavgift.

 Sker avbeställning närmare än 8 dagar före resan ska resenären betala hela resans pris.

På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och avbokningar oavsett orsak.

Avbeställningsskydd

Love To Travel tillhandahåller inga egna avbeställningsskydd och det åligger resenären att själv kontrollera sitt försäkrings/avbeställningsskydd.

Reseförsäkring

Var noga med att se över dina försäkringar då Love To Travel inte tillhandahåller någon extra reseförsäkring i dagsläget.

Bagage

Bagaget bör vara märkt med namn och adress. Du ansvarar själv för ditt bagage.

Genomförande av resa

Vi försöker i möjligaste mån genomföra alla våra resor men skulle antalet anmälningar bli för få, vanligtvis under 25 personer, kan vi tyvärr tvingas ställa in den planerade resan. För mer information om inställande av resor, arrangörens och resenärens ansvar mm hänvisar vi till Allmänna Resevillkor. Inställd resa skall meddelas resenären senast 3 dagar före avresan vid dagsresor. Vid flerdagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan. Längre resor meddelas senast 14 dagar före avresan. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.

Trivsel

Rökning är ej tillåten på någon av våra bussar. För allas trivsel gör vi i stället ofta uppehåll.

Inkvartering

Rum med olika utseende kan förekomma. Resenärer som beställt del i 2-bäddsrum får vara beredd att betala tillägg om ej rumspartner kan ordnas av gruppens reseanordnare/reseledare. Vi debiterar då detta efter resans återkomst. Enkelrum som regel mot tillägg. Barnpris avser inkvartering i extrabädd. Rum med bad/dusch och wc ingår alltid, om inget annat överenskommet. Pengar som värdesaker bör ej lämnas utan tillsyn på bussen eller på hotellrummet. Deposition på hotellet rekommenderas, vi ansvarar ej för försvunna värdeföremål, pengar etc. Tänk på att alltid kolla hotellrummet eller i bussen en extra gång, för att inte glömma reseffekter.

Reklamationer

Ev. anmärkning ska påföras deltagarbeviset av reseledaren eller annan ansvarig på resan. Ev. klagomål mottages endast skriftligen inom 20 dagar efter avslutad resa.

Vad ingår i priset

Se resp. resas program. Måltidsdrycker, kvällsnöjen, entréer som ej angivits samt personliga utgifter ingår ej. Förbehåll för ändringar av dagsprogram och eventuella tryckfel.

 Ändring av priset

Love To Travel har rätt att höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter. Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärernas andel av den kostnadsökning som vi drabbats av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning/person. Resans pris ska sänkas om våra kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning/person. Vi får vid prissänkning föra avdrag för faktiska administrativa kostnader. Vi ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning går att få vid förfrågan. Priset får inte höjas eller behöver inte heller sänkas under de sista 25 dagarna före avtalade avresedagen.

Dataskyddspolicy
Vi hanterar personuppgifter enligt lagstadgad Integritetspolicy.

 Paketreselagen

De kombinerade resetjänster ni som grupp erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direkt (EU) 2015/2302. Därför omfattas ni av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Vi samarbetar med bussarrangörer som kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har bussarrangören, enligt lag, ett skydd för att säkerställa er hemtransport om den/de hamnar på obestånd. Läs mer om paketreselagen här.

Resegaranti

Love To Travel har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet genom Visita vilket innebär att alla våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser.

Denna sida använder sig av cookies för att ge dig som besökare bästa upplevelse. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användning av cookies. Välkommen!